The Voice of Finland

The Voice of Finland

This is the fourth season of TVOF-star coaches: Olli Lindholm, Redrama, Tarja Turunen and Michael Monroe!

 The hugely popular The Voice of Finland’s fourth season as new star coaches will start Olli Lindholm, Redrama and Tarja Turunen. It is already the fourth season in which Michael Monroe participates in the program and who’s apprentice Siru Airistola won the competition last spring.

The Voice of Finland’s fourth season opens in Channel Four’s rival search website on July 28. The program can be seen on Nelonen in the spring of 2015.
www.nelonen.fi/ohjelmat/the-voice-of-finland


The Voice of Finlandin

 Tässä ovat neljännen kauden TVOF-tähtivalmentajat: Olli Lindholm, Redrama, Tarja Turunen ja Michael Monroe!

 Huippusuositun The Voice of Finlandin neljännellä kaudella uusina tähtivalmentajina aloittavat Olli Lindholm, Redrama ja Tarja Turunen. Jo neljättä kautta mukana on Michael Monroe, joka luotsasi viime keväänä suojattinsa Siru Airistolan voittoon.

The Voice of Finlandin neljännen kauden kilpailijahaku avautuu Nelosen nettisivulla 28. heinäkuuta. Ohjelma nähdään Nelosella keväällä 2015.

www.nelonen.fi/ohjelmat/the-voice-of-finland


Olli Lindholm

olli-lindholm_web

Born in 1964 in Pori, Finland Olli Lindholm founded the band Yö in the autumn of 1981. Already the band’s debut disc Variety sold 84 000 copies. Yö has made a total of 20 studio albums and numerous compilation and live CDs and DVDs. Yö’s achievements also include a unique three-night variety show, where the band played three nights in a row RMJ-2006-event; every night had a different decade. Gigs were recorded to DVD and a live disc.

By the year 2000 Yö has done more than 200 shows in the concert hall – about a thousand other gig addition. The band’s 30th anniversary tour Kiitos ja kunnia attracted a staggering 57 000 listeners in 20 locations; For example, the Hartwall Areena was filled by more than 12 000 people.

Yö has received a total of 29 pieces of gold, diamonds, platinum, double platinum, triple platinum and quadruple platinum records. In the fall of 2013 “Yö”- band’s record sales exeeded 900 000 copies.

Olli Lindholm has done in the 2000s also has four solo albums, of which Minun jouluni was chosen Christmas album of the year. He was awarded in 2008 with the Best Finnish singer, voted by the audience. In addition, he has won two Emma awards. He is also the author of two books, together with Ilpo Rantanen: One “Yö”‘s story and Dirty legends: 30 years of “Yö”.

During the calm phases of Yö, Olli has also worked as a cleaner, a supervisor, as real estate service, door to door salesman and most recently 1998-2001, taxi driver.
Porissa 1964 syntynyt Olli Lindholm perusti Yö-yhtyeen syksyllä 1981. Jo yhtyeen debyyttilevyä Varietee myytiin 84 000 kappaletta. Yhteensä Yö on tehnyt 20 studioalbumia sekä lukuisia kokoelma- ja live-levyjä. Yön saavutuksiin kuuluu myös ainutlaatuinen Kolmen illan varietee, jossa bändi soitti kolmena iltana peräkkäin RMJ-2006-tapahtumassa; ohjelmistossa oli joka ilta eri vuosikymmenen tuotantoa yhtyeen uralta. Keikat tallennettiin dvd:ksi ja live-levyksi.

2000-luvulla Yö on tehnyt yli 200 konserttisalikeikkaa – noin tuhannen muun keikan lisäksi. Yhtyeen 30-vuotiskiertue Kiitos ja kunnia keräsi huikeat 57 000 kuulijaa 20 paikkakunnalla; esimerkiksi Hartwall Areenalle tiensä löysi yli 12 000 ihmistä.

Yö on saanut yhteensä 29 kappaletta kulta-, timantti-, platina-, tuplaplatina, triplaplatina ja quattroplatinalevyjä. Syksyllä 2013 Yön levymyynti rikkoo 900 000 myydyn levyn rajan.

Olli Lindholm on tehnyt 2000-luvulla myös neljä sooloalbumia, joista Minun jouluni valittiin vuoden joululevyksi. Hänet palkittiin vuonna 2008 Iskelmä-Finlandialla sekä tuomariston että yleisön äänin. Lisäksi hän on voittanut kaksi Emma-patsasta. Hän on myös kirjoittanut kaksi kirjaa yhdessä Ilpo Rantasen kanssa: Yhden Yön tarina ja Likaiset legendat: 30 vuotta Yötä.

Yön suvantovaiheiden aikana Olli on työskennellyt myös siivoojana, työnjohtajana, kiinteistöpalveluesimiehenä, vaatemyyjänä ja viimeksi 1998–2001 taksinkuljettajana.


 Redrama

redrama_web

Lasse Mellberg, or Redrama. The name came up op beyond the hip-hop circles in 2002, when he signed a contract with EMI’s Virgin. The following year published Everyday Soundtrack, which took him to a European tour of hip-hop with legend Gang Starr. In 2005 Redrama won the European Boarder Breaker Award and published the album Street Music, which brought him in the hip hop / dance album Emma award.

In 2008 Redrama made the European Football Championships theme song Like a Superstar with legend Shaggy and producer JS16. A year later, he released his albumn The Getaway. In the beginning of 2010, he quit drug use, and the end of the year his younger brother Albert was killed.
“Any change in me as a person and my music come from these events. The fact that things happened in such a short period of time, has contributed a huge amount to my expression. Two weeks after the death of my brother, I started to make new songs. It was my way to grieve. Although it was the hardest and heaviest time in my life, I got the power of making music, and became only better.

In 2012 Redrama signed a contract with Sony Music (Rokka). The first single from the new album Kickstart was a hit, and the third published in the Clouds. It rose to the singles chart number one in Finland, and the YouTube video has been viewed nearly two million times on Spotify and listened to almost four million times.

The next time Redrama was in the radio play list number one with the single, which includes an American singer-actress Kristinia DeBarge. Redrama’s Reflection fourth solo album was released in February 2014. It has been co-producer of MGI’s, and it was published in collaboration between Rokkan and Redrama’s Non-Genre label.
“Non-Genre means that I do not want to represent any particular genre or style of direction. It appears in my music: the melodies, sounds and production come from country rock, EDM, to funk, jazz and so on. At the same time the Non-Genre is a statement that a man is more than his skin color, language, religion or sexuality.

Redrama’s solo career has appeared in Conscious Youths, GG Caravan and Ricky-Tick Big Band & Public word. In addition, he has written, composed and produced songs for, inter alia, AJ McLean, Anna Abreulle, Asa, Madcon, Brädille and Jontte Light Island.


Lasse Mellbergin
eli Redraman nimi nousi esille myös hip hop -piirien ulkopuolella 2002, kun hän kirjoitti sopimuksen EMI:n alamerkin Virginin kanssa. Seuraavana vuonna julkaistu Everyday Soundtrack vei hänet Euroopan-kiertueelle hip hop -legenda Gang Starrin kanssa. 2005 Redrama voitti European Boarder Breaker -palkinnon ja julkaisi levyn Street Music, joka toi hänelle vuoden hip hop / dance -albumin Emma-patsaan.

2008 Redrama teki dancehall-legenda Shaggyn ja tuottaja JS16:n kanssa jalkapallon EM-kisojen tunnuskappaleen Like a Superstar. Vuotta myöhemmin hän julkaisi albumn The Getaway. Vuodesta 2010 tuli Lasselle käänteentekevä. Vuoden alussa hän lopetti päihteiden käytön, ja loppuvuodesta hänelle hyvin läheinen pikkuveli Albert menehtyi.

Kaikki muutokset minussa ihmisenä ja musiikissani ovat lähtöisin näistä tapahtumista. Se, että asiat tapahtuivat niin lyhyen ajan sisällä, on vaikuttanut ilmaisuuni valtavasti. Kaksi viikkoa veljeni kuoleman jälkeen aloin tehdä uusia biisejä. Se oli minun tapani surra. Vaikka elin elämäni rankinta ja raskainta aikaa, sain musiikin tekemisestä voimaa, ja siitä tuli vain parempaa.”

2012 Redrama teki sopimuksen Sony Musicin Rokka-merkin kanssa. Uuden levyn ensisingle Kickstart oli hitti, mutta kolmantena julkaistu Clouds räjäytti pankin. Se nousi soitto- ja singlelistan ykköseksi Suomessa, ja sen videota on katsottu YouTubessa lähes kaksi miljoonaa kertaa ja kuunneltu Spotifyssa lähes neljä miljoonaa kertaa. Kappaleella vierailee Redraman vanha ystävä, Backstreet Boysista tuttu A.J. McLean.

Seuraavan kerran Redrama oli radiosoittolistan ykkönen singlellään, jossa on mukana amerikkalainen laulaja-näyttelijä Kristinia DeBarge. Redraman neljäs soololevy Reflection julkaistiin helmikuussa 2014. Se on tehty yhteistyössä tuottaja MGI:n kanssa, ja se julkaistiin Rokkan ja Redraman oman Non-Genre-merkin yhteistyönä.

Non-Genre tarkoittaa sitä, etten halua edustaa mitään tiettyä genreä tai tyylisuuntaa, en visuaalisesti, soundillisesti tai imagollisesti. Musiikissani se näkyy siten, että lainaan melodioita, soundeja ja tuotantoa rockista countryyn, EDM:stä funkiin, jazziin ja niin edelleen. Samaan aikaan Non-Genre on kannanotto siihen, että ihminen on enemmän kuin hänen ihonvärinsä, kielensä, uskontonsa tai seksuaalisuutensa.”

Soolouransa ohessa Redrama on esiintynyt kokoonpanoissa Conscious Youths, GG Caravan sekä Ricky-Tick Big Band & Julkinen sana. Lisäksi hän on kirjoittanut, säveltänyt ja tuottanut biisejä muun muassa A.J. McLeanille, Anna Abreulle, Asalle, Madconille, Brädille ja Jontte Valosaarelle.


 Tarja Turunen

tarja-voice-of-fin_web

Tarja Turunen was born in 1977 in the village of Puho, Kitee. She attended to Savonlinna and began singing classical songs and church music. at the age of 18 she entered the Sibelius Academy in Kuopio.

Tarja was Nightwish’s vocalist for the period 1996-2005.She was involved in nine of Nightwish’s albums and numerous tours around the world.This did not stop her from the continuing classical singing studies in music at the University of Karlsruhe in Germany.

Tarja began his solo career in 2005. She was the vocalist of Nightwish-Once-album world tour in October 2005 when the decision came to fire her after the concert.
Her first solo album My Winter Storm was published in 2007. The album sold gold in Finland and since the release date sold gold and platinum in several other European countries. Tarja has recorded five solo albums.

Tarja has performed at the Savonlinna Opera Festival, the National Opera, musicals, and made a number of rock and classical music, concert tours all over the world. She has recorded and performed in a variety of configurations with a, crossing borders between music genres; she has collaborated with, among others, the Scorpions, Mike Oldfield, Jose Cura, Alice Cooper, and Within Temptation.

I am not crossing over different music styles but melting them together.
– Tarja Turunen

 

Tarja Turunen syntyi vuonna 1977 Puhoksen kylässä, Kiteellä. Hän kävi Savonlinnan Taidelukion musiikkilinjan ja aloitti 18-vuotiaana klassisen laulun ja kirkkomusiikin opiskelut Kuopion Sibelius-Akatemiassa.

Tarja lauloi Nightwish-yhtyeen vokalistina vuosina 1996–2005. Hän oli mukana Nightwishin yhdeksällä levyllä ja lukuisilla kiertueilla ympäri maailman. Tämä ei pysäyttänyt Tarjaa jatkamasta vuonna 2002 klassisen laulun opintoja Karlsruhen musiikkiyliopistossa Saksassa.

Nykyisen soolouransa Tarja aloitti 2005. Hän oli Nightwish-yhtyeen vokalisti Once-albumin maailmankiertueen lokakuussa 2005 järjestettyyn päätöskonserttiin asti.

Ensimmäisen sooloalbuminsa My Winter Storm Tarja julkaisi 2007. Albumi myi Suomessa kultaa ilmestymispäivänään ja on sittemmin myynyt kultaa ja platinaa myös monissa muissa Euroopan maissa. Tarja on levyttänyt yhteensä viisi sooloalbumia.

Tarja on esiintynyt Savonlinnan Oopperajuhlilla, Kansallisoopperassa, suomalaisbändinä.

I am not crossing over different music styles but melting them together.
– Tarja Turunen


Michael Monroe

michael-monroe_web

The Voice of Finland’s star coach of the program since the beginning, Michael Monroe, last season brought his protégé Siru Airistola to victory thought the entire race. He is known as a star coach, which is to encourage and guide you through the wards energetic, constructive, and whole-heartedly.

Michael Monroe is the successful leader of the band that bears his name, whose most recent album, Horns and Halos appeared in the fall of 2013. His international career has been going on for a quarter of a century; his 1979 band Hanoi is considered to be the all-time most successful Finnish band.

The most recent recognition of this was in June, when he was called to London Metal Hammer Golden Gods magazine Gala to receive the Hanoi Rocks Inspiration Award. This is an extraordinary award, which is given, as the name suggests, particularly to inspiring bands – bands whose career has been and continues to be of special importance for Rock.

“It’s great to hear that we have won. Hanoi still has positive impact on today’s rock world. This award is a great honor, and we appreciate I,t really. Razzle, a magnificent spirit lives on, Gyp Casino, Nasty, Andy McCoy, Sami Yaffan and I myself – thank you! ” Michael summed up after receiving the award.

 

The Voice of Finlandin tähtivalmentajana ohjelman alusta saakka ollut Michael Monroe luotsasi viime kaudella suojattinsa Siru Airistolan koko kisan voittoon. Hänet tunnetaan tähtivalmentajana, joka kannustaa ja opastaa suojattejaan energisesti, rakentavasti ja täydellä sydämellä.

Michael Monroe luotsaa menestyksekkäästi myös nimeään kantavaa yhtyettä, jonka tuorein albumi Horns and Halos ilmestyi syksyllä 2013. Michaelin kansainvälinen ura on jatkunut jo neljännesvuosisadan; hänen 1979 perustamaansa Hanoi Rocksia pidetään kaikkien aikojen menestyneimpänä

Tuoreimman tunnustuksen tästä Michael sai kesäkuussa, kun hänet kutsuttiin Lontooseen Metal Hammer -lehden Golden Gods -gaalaan vastaanottamaan Hanoi Rocksille myönnetty Inspiration-palkinto. Kyseessä on harvinaislaatuinen tunnustus, joka annetaan nimensä mukaisesti erityisen inspiroiville bändeille – yhtyeille, joiden uralla on ollut ja on edelleen erityinen merkitys rockille.

On hienoa kuulla, että meillä, Hanoi Rocksilla, on yhä positiivinen vaikutus nykypäivän rock-maailmassa. Tämä palkinto on suuri kunnia, ja arvostamme sitä todella. Razzlen, jonka upea henki elää, Gyp Casinon, Nasty Suiciden, Andy McCoyn, Sami Yaffan ja minun itseni puolesta – kiitos!” Michael kiteytti tunnelmansa palkinnon saamisen jälkeen.